Infrastructuurwerken Industrieterrein De Kluis in stroomversnelling.


dinsdag, 13 december, 2016
De Kluis

De Gemeenteraad keurde op 30.05.2016 de infrastructuurwerken mbt het industrieterrein De Kluis goed.Deze goedkeuring omvat de tracé van de wegen, de ligging en aanleg van de bufferbekkens, de aanleg van de fietspaden,…kortom de ganse inrichting van het nieuwe bedrijventerrein. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de concrete realisatie van ruim 60 ha waarvan ongeveer 40 ha bestemd is voor bedrijven. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen zich er vestigen.

In de verkeersraad werden enkele relevante opmerkingen gemaakt die zullen doorgegeven worden aan IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen). IOK zal alle opmerkingen verwerken en verdere stappen zetten voor de uitbouw van dit bedrijventerrein. Er is bijzondere aandacht besteed aan de verkeersontsluiting en de zwakke weggebruiker. Er zijn groenschermen en waterbufferbekkens voorzien.

Het bestek voor deze werken wordt intussen opgemaakt zodat de werken kunnen aanvatten de eerste maanden van 2017. Een exacte timing wordt op dit ogenblik opgemaakt zodat we later dieper kunnen ingaan op de aard van de werken. Hierbij denken we vooral aan een duurzame uitbouw van het bedrijventerrein.

We hebben op technisch vlak een primeur in petto in het kader van de warmtevraag en warmteverdeling. Hierover berichten we later meer details.

Belangrijk is dat de geïnteresseerde bedrijven verder contact kunnen opnemen met IOK. Bedrijven kunnen hun wensen kenbaar maken zodat alle administratieve handelingen parallel kunnen lopen met de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein. De ontwikkelingen geraken nu in een stroomversnelling.

In de komende jaren zal het terrein stapsgewijs ingericht worden. In totaal is er plaats voor ruim 80 bedrijven. Deze uitbreiding levert een belangrijke bijdrage aan de toekomstige welvaart van onze gemeente met een geschatte werkgelegenheid van 800 tot 1000 arbeidsplaatsen. 

Baets Ward, Schepen

 

Lees meer